ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2% z dane

Ak nás chcete podporiť a svojou troškou prispieť k rozvoju nášho klubu, tlačivo na 2% si môžete stiahnuť na tomto mieste:

VYHLÁSENIE

Aj vaše 2 % z dane môžu pomôcť deťom rásť! Šachy Reinter už od roku 2009 pracuje na tom, aby deti a mládež rozvíjali svoj potenciál a rástli prostredníctvom športu. Venujte nám svoje 2 % z daní a pomôžte nám v tom pokračovať aj v ďalšom roku.

Ďakujeme!

Ak viete, ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o nás:

Názov: Šachy Reinter, n.o.

Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 420 924 00 (SID sa nevypĺňa)

Ako poukázať 2 % zo svojej dane pre Šachy Reinter?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov – vyberte si svoju cestu:

ZAMESTNANEC

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 2.5.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu nájdete tu
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

POZOR, IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne

FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK) 

 1. Informácie k poukázaniu 2% z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:
  1. v daňovom priznaní typu A je to Oddiel VIII.
  2. v daňovom priznaní typu B je to Oddiel XII.
  3. Vyplňte informácie o nás:
   1. Názov: Šachy Reinter, n.o.
   2. Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
   3. Právna forma: nezisková organizácia
   4. IČO:  420 924 00 (SID sa nevypĺňa)
 2. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 3. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do 31.3.2023 a do tohto času aj uhradiť daň.
 4. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

 1. Firmy môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní 
 2. , časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.
 3. 1 % alebo 2 % ?
  1. 1 % môže darovať každá firma
  2. 2% môže darovať len firma, ktorá v roku 2022 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5% z dane jej z príjmov
 4. V daňovom priznaní v časti VI vyplňte informácie o nás:
  1. Názov:  Šachy Reinter, n.o.
  2. Sídlo: Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
  3. Právna forma: nezisková organizácia
  4. IČO:  420 924 00 (SID sa nevypĺňa)

Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej je 8 €. Údaje o ďalších organizáciách sa uvádzajú na poslednej strane daňového priznania s názvom Príloha k VI. Časti: Údaje o ďalších prijímateľoch.

 1. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 2. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte. Štandardne do 31.3.2023 a do tohto času aj uhradiť daň.
 3. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

Máte hrôzu z vypĺňania formulárov?
Žiadne strachy, radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás na sachy@reinter.sk

Ďakujeme za váš čas!