NÁŠ
KLUB

O nás slovami hlavného trénera Mgr. Tomáša Kraka:

"Myšlienka Šachy Reinter vznikala postupne, a to ešte dávno pred vznikom šachového klubu, či dokonca samotnej firmy Reinter s.r.o.

Už počas svojho štúdia na strednej škole viedol Jaroslav Pčola st. šachový krúžok. Neskôr dokázal dopomôcť ako tréner svojmu synovi Jarovi získať zlatú medailu na MSR juniorov, či trénoval svojho synovca - budúceho Olympíjskeho reprezentanta a medzinárodného majstra Pavla Pčolu ml.

Ako rodinné družstvo, kde figurovalo osem krát priezvisko Pčola, absolvoval ako jeho člen zápas v oficiálnej ligovej súťaži. Nasledujúce kroky boli prirodzeným pokračovaním v jeho šachovej ceste, čo viedlo v roku 2009 k založeniu neziskovej organizácie Šachy Reinter, n.o.

Postupne sa vyprofiloval šachový klub, ktorý ma zastúpenie v mnohých ligových súťažiach od Extraliy po 5.ligu. Za klub pravidelne nastupujú špičkoví slovenskí a českí reprezentanti, ale samozrejme aj vlastní odchovanci, či talentovaná mládež. Šachy Reinter n.o. neochvejne napĺňa svoju primárnu ambíciu - byť "Tréningovým strediskom mládeže" na východnom Slovensku. Nosnou myšlienkou je rozšíriť šachovú hru medzi deti a mládež, vytvárať podmienky pre rozvoj talentov a podporiť ich v šachovom raste, v neposlednom rade tiež budovať šachovú komunitu v rámci myšlienok fair play a dobrých medziľudských vzťahov. Klub spolupracuje na rôznych podujatiach so špičkovými trénermi, zabezpečuje bežný cyklický tréningový proces, šach na školách, usporadúva turnaje, besedy, simultánky, či rozličné prezentačné podujatia.

Činnosť Šachy Reinter n.o. je rozložená do troch miest - Košice, Humenné a Snina. Spolupráca s týmito municipalitami je cennou devízou, umocňuje ju podpora kmeňových členov klubu, Slovenského šachového zväzu a generálneho partnera - Reinter s.r.o. Ak sa chcete aj Vy zlepšiť v kráľovskej hre, ste na správnej adrese."

 

Naši partneri

Máte záujem prihlásiť sa do nášho klubu?